Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Forum Statistics
» Members: 27
» Latest member: Fahriye
» Forum threads: 5,527
» Forum posts: 6,060

Full Statistics

 
Ilkbizde-1 Cumanız Mübarek Olsun Resimleri V180620242349
Posted by: RasitTunca - 7 minutes ago - Forum: Cuma E-Kart Resimleri - No Replies


Cumanız Mübarek Olsun Resimleri V180620242349

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Etiketler : Cumanız Mübarek Olsun V201020230300;Cumanız Mübarek Olsun;
Cumanız Mübarek;Cuma Mesaj;Resimli Cuma Mesajı;Cuma E-Kart;Dini;Din;islam;Allah;Muhammed;Dini Resim;islamic;islamaische;Religiöse;Religion;Cuma;Cuma Resimi;Cumanız Mübarek;Cumanız Mübarek Olsun;Cuma Mesajı;جمعة مباركة;Cumanız Mübarek Olsun Resimi

Print this item

Dini-1 Safların Tertibi ve İmamın Arkasında Namaz Kılanların Durumu
Posted by: RasitTunca - 3 hours ago - Forum: ibadetlerimiz Hakkında Bilgiler - No Replies

Safların Tertibi

İmama uyan bir kişi ise ökçesi imamın ökçesinden biraz geride olmak
üzere imamın sağında durur. Solunda veya arkasında durması mekruh-
tur. İmama uyan sadece bir kadın olursa, imamın arkasında durur. Bir
erkek ile bir kadın ise erkek imamın sağına, kadın arkasına durur.
  İmama uyan cemaat birden fazla yani iki veya daha çok ise imamın
arkasında durur. Cemaatin sayısı çoğalınca saflar şöyle düzenlenir:
  1. Önce erkekler,
  2. Sonra erkek çocuklar,
  3. Daha sonra da kadınlar.
  Ayrıca safların düzgün olması, safta bulunanların sık durması ve
arada açık yer bırakılmaması gerekir. Safların sık ve düzgün olması
imam tarafından cemaate hatırlatılır. Safların en faziletlisi birinci saftır.
Sonra ikinci saf, ondan sonra da üçüncü saftır. Böylece devam eder.
  5. İmamın Arkasında Namaz Kılanların Durumu
  İmama uyarak namaz kılan kimseye “Muktedi” denir. Muktedi üç
kısımdır:
  1. Müdrik: Namazın her rekâtını imam ile beraber kılan kimseye
denir.
  2. Lahik: Namaza imam ile beraber başladığı hâlde, uyku, sıkı-
şıklık ve abdest bozulması gibi sebeplerle cemaati tamamen veya kıs-
men kaçıran kimseye “lahik” denir. Lahik, kaçırdığı şeylerde Kur’an
okumaz, sehiv secdesi de yapmaz. Önce mümkünse geçirdiği rekâtları
veya rükünleri yapar, sonra imama uyarak onunla selam verir.
  Geçirdiklerini yerine getirdiği takdirde imama yetişemeyeceğini
anlarsa hemen imama uyar. İmam namazı bitirince kendisi kaçırdığı
rekâtları veya rükünleri yapar, yerine getirir.
  3. Mesbuk: İmama, ilk rekâtın rükûundan sonra uyan kimseye denir.
  Mesbuk, imam selam verdikten sonra kılacağı rekâtlarda kıraata
göre, namazının evvelini, oturuşa göre de namazının sonunu yerine
getirerek yetişemediği rekâtları tek başına kılar.
  6. Namazın Cemaatle Kılınışı
  Namazın Birinci Rekâtında İmama Uyanların Durumu
  İmamın peşinde cemaatle namaz kılan kimse hem kılınacak nama-
za, hem de imama uymaya niyet eder. Örnek olarak öğle namazının
farzının nasıl kılınacağını görelim:
  Şöyle niyet eder: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle nama-
zının farzını kılmaya, uydum imama.”
  Cemaatle kılınan bütün namazlarda imama uyan kimse niyetin so-
nunda “Uydum imama” cümlesini ilave eder.
  İmam tekbir alınca, cemaat da hemen onun peşinden tekbir alarak elleri-
ni bağlar ve gizlice “Sübhâneke”yi okuyup susar. Cemaat “Sübhâneke”den
başka, rekâtların hiçbirinde ayakta bir şey okumaz, sadece açıktan oku-
nan namazlarda, imam Fâtiha’yı bitirince gizlice “âmin” der.
  Rükûa varınca cemaat burada, üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim”
der. İmam “Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkınca cemaat
ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” der.
  Secdelerde de üç kere “Sübhâne rabbiye’l-âlâ” söyler.
  Oturuşlarda imamla birlikte cemaat da Ettehiyyâtü, Allâhümme
Salli, Allâhümme Bârik’i okur ve yine imamla beraber selam verir.
  İmamın peşinden cemaatle namaz kılan kimse, tekbir alırken, rükûa
varırken, rükûdan kalkarken, secdeye giderken, secdeden kalkarken
ve selam verirken imamı takip edecek, ondan öne geçmeyecektir.
Bir rekâtın rükûunda yani imam rükûdan henüz doğrulmadan
ayakta niyet edip tekbir alan ve rükûda imama yetişmiş olan kimse, o
rekâta yetişmiş sayılır.
  a) İkinci Rekâtta İmama Uyanların Durumu
  Birinci rekâtın rükûuna yetişemeyen kimse, yetiştiği yerde niyet
ederek tekbir alır ve imama uyar. İmamla beraber namaza devam eder.
Son oturuşta, “Ettehiyyâtü”yü okuyup imamın selam vermesini bekler.
İmam sağ tarafa selam verince kendisi yetişemediği rekâtı tek başına
kılmak üzere selam vermeden “Allâhu Ekber” diyerek ayağa kalkar,
Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okur. Ondan sonra rükû
ve secdeleri yaparak oturur. Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme
Bârik ile Rabbenâ Âtinâ... duasını okur. Önce sağa, sonra sola selam
vererek namazı bitirir.
  b) Üçüncü Rekâtta İmama Uyanların Durumu
  Dört rekâtlı bir namazın üçüncü rekâtında imama uyan kimse,
son oturuşta “Ettehiyyâtü”yü okuyup imamın selam vermesini bekler.
İmam sağ tarafa selam verince kendisi selam vermeyerek “Allâhu Ek-
ber” deyip ayağa kalkar ve yetişemediği iki rekâtı şöyle tamamlar:
    “Sübhâneke”, “Eûzü Besmele” ile “Fâtiha” ve bir de sure okuyup bi-
lindiği gibi rükû ve secdelerini yaptıktan sonra “Allâhu Ekber” diyerek
ayağa kalkar. Besmele ile Fâtiha ve sureyi okuyup yine rükû ve secde-
leri yaptıktan sonra oturur. Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme
Bârik ve Rabbenâ Âtinâ... duasını okuyup sağa ve sola selam vererek
namazını tamamlamış olur.
    Üç rekâtlı olan akşam ve vitir namazlarının üçüncü rekâtında ima-
ma uymuş olan kimse, imamla beraber o rekâtı kılar. “Ettehiyyâtü”yü
okuyup imamın selam vermesini bekler. İmam, sağ tarafa selam ve-
rince kendisi selam vermeyerek “Allâhu Ekber” deyip ayağa kalkar.
Sübhâneke, Eûzü Besmele ile Fâtiha ve bir sure okuyarak rükû ve
secdeleri yapıp oturur. Burada yalnız “Ettehiyyâtü”yü okur ve “Allâhu
Ekber” diyerek ayağa kalkar. Besmele ile Fâtiha ve bir sure okuyup
rükû ve secdeleri yaptıktan sonra oturur. Ettehiyyâtü, Allâhümme Sal-
li, Allâhümme Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duasını okuyup sağa ve sola
selam verir ve namazı bitirir.
c) Dört Rekâtlı Bir Namazın Dördüncü Rekâtında İmama
Uyan Kimse
    Yine imamla beraber o rekâtı kılar ve son oturuşta “Ettehiyyâtü”yü
okuyup bekler. İmam sağ tarafa selam verince kendisi selam vermeyip
“Allâhu Ekber” diyerek ayağa kalkar. Burada Sübhâneke, Eûzü Besme-
le ile Fâtiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yapıp oturur ve
yalnız Ettehiyyâtü’yü okuyup ayağa kalkar. Ayakta Besmele ile Fâtiha
ve bir sure okur ve usûlüne uygun olarak rükû ve secdeleri yapıp otur-
maksızın ayağa kalkar. Yalnız Besmele ile Fâtiha’yı okuduktan son-
ra rükû ve secdeleri yapar ve oturur. Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli,
Allâhümme Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duasını okuyup sağa ve sola selam
verir ve namazı tamamlamış olur.
  Son rekâtın rükûundan doğrulduktan sonra imama uyan kimse,
imam sağ tarafa selam verince, “Allâhu Ekber” diyerek ayağa kalkar,
baştan sona bütün rekâtları kılarak namazı tamamlar.

Kaynak

Diyanet islam ilmihali

Print this item

Dini-1 Beş Vakit Namazın Kılınışı
Posted by: RasitTunca - 3 hours ago - Forum: ibadetlerimiz Hakkında Bilgiler - No Replies

Beş Vakit Namazın Kılınışı
  1. Sabah Namazı
  İkisi sünnet, ikisi de farz olmak üzere dört rekâttır. Önce sünneti,
sonra da farzı kılınır.
  a) Sabah Namazının Sünnetinin Kılınışı
  Birinci Rekât
    “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini
kılmaya” diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alı-
nıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha
ve bir sure okuduktan sonra “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç
kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh”
diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ek-
ber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” deni-
lir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. “Sübhânellâh”
diyecek kadar bekledikten sonra yine “Allâhu Ekber” diyerek secdeye
varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.”Allâhu Ekber” diye-
rek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  İkinci Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden
kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye va-
rılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
oturulur. Oturuşta sırasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme
Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir. Sonra başı sola çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir.

b) Sabah Namazının Farzının Kılınışı
  Sabah namazının farzı da sabahın iki rekât sünneti gibi kılınır. Ancak
sünnetten farkı, farza niyet edilmesi ve erkeklerin ikamet getirmesidir.
  Birinci Rekât
  İkamet getirilir (Erkekler için).
    “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kıl-
maya” diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp
eller bağlanır. Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir
sure okuduktan sonra “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek
kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber”
diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci
defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu
Ekber” diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  İkinci Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden
kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye va-
rılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
oturulur. Oturuşta sırasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme
Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir. Sonra başı sola çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir.
  2. Öğle Namazı
  Öğle namazı, dördü ilk sünnet, dördü farz ve ikisi de son sünnet
olmak üzere on rekâttır.
  a) Öğle Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı
  Birinci Rekât
  “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sün-
netini kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah
tekbiri alınıp eller bağlanır. Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü
Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa
varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü li-
men hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd”
denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp
oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır
ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  İkinci Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kal-
kılıp oturulur. “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç
kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek oturulur
ve bu oturuşta sadece “Ettehiyyâtü” okunur. “Allâhu Ekber” diyerek
ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  Üçüncü Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden
kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varı-
lır. Ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  Dördüncü Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden
kalkıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varı-
lır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
oturulur. Oturuşta sırasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme
Bârik, Rabbena âtina... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir. Sonra başı sola çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir.
  b) Öğle Namazının Farzının Kılınışı
  Birinci Rekât
  İkamet getirilir (erkekler için).
    “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kıl-
maya” diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp
eller bağlanır. Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir
sure okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır
ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek sec-
deye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ek-
ber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek
ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.
“Allâhu Ekber” diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  İkinci Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden
kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye va-
rılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
oturulur. Oturuşta, Ettehiyyâtü okunur. “Allâhu Ekber” diyerek ayağa
(üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  Üçüncü Rekât
  Ayakta, Besmele ile Fâtiha okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa
varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen
hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
“Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-
âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine
“Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek ayağa (dördüncü rekâta)
kalkılır ve eller bağlanır.
  Dördüncü Rekât
  Ayakta Besmele ile Fâtiha okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa
varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen
hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
“Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-
âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine
“Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek oturulur. Oturuşta sı-
rasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbena
âtina... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm
ve rahmetullâh” denir. Sonra başı sola çevirerek “Esselâmü aleyküm
ve rahmetullâh” denir. Bundan sonra, “Allâhümme ente’s-selâmü ve
minke’s-selâm. Tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm” denilir ve son iki
rekât sünnet kılınır.
  c) Öğlenin Son Sünnetinin Kılınışı
  Öğlenin son sünneti, sabah namazının sünneti gibidir, sadece niyeti
değişiktir.
  “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünne-
tini kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri
alınıp eller bağlanır. Ve sabahın sünneti gibi kılınır.
  3. İkindi Namazı
  İkindi namazı, dördü sünnet, dördü farz olmak üzere sekiz rekâttır.
Önce sünneti, sonra farzı kılınır.
  a) İkindi Namazının Sünnetinin Kılınışı
  Birinci Rekât
  “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının sünnetini
kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp
eller bağlanır. Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir
sure okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır
ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek sec-
deye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ek-
ber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek
ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.
“Allâhu Ekber” diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  İkinci Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç
kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secde-
den kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secde-
ye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber”
diyerek oturulur. Oturuşta sırasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli,
Allâhümme Bârik okunur. “Allâhu Ekber” diyerek ayağa (üçüncü
rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  Üçüncü Rekât
  Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure
okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır
ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek sec-
deye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber”
diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci
defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu
Ekber” diyerek ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  Dördüncü Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden
kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye va-
rılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
oturulur. Oturuşta sırasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme
Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir. Sonra başı sola çevirerek
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir.
    Öğle namazının dört rekât ilk sünneti ile ikindi namazının dört rekât
sünneti arasındaki fark; Öğlenin ilk sünneti, “Sünnet-i Müekkede”dir.
Bunun ikinci rekâtındaki oturuşta sadece Ettehiyyâtü okunur ve üçün-
cü rekâta kalkılınca Besmele ile Fâtiha ve bir sure okunur. İkindinin
ilk sünneti, “Sünnet-i Gayr-i Müekkede”dir. Bunun ikinci rekâtındaki
oturuşta, Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik okunur,
üçüncü rekâta kalkınca önce Sübhâneke okunur, sonra Eûzü Besmele
ile Fâtiha ve sure okunur.
  b) İkindi Namazının Farzının Kılınışı
  İkindinin farzı da öğlenin farzı gibidir. Ancak niyeti değişiktir.
  İkamet getirilir (erkekler için).
    “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kıl-
maya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp
eller bağlanır ve öğlenin farzı gibi kılınır.
  4. Akşam Namazı
  Akşam namazı üçü farz, ikisi sünnet olmak üzere beş rekâttır. Önce
farzı kılınır.
  a) Akşam Namazının Farzının Kılınışı
  Birinci Rekât
  İkamet getirilir (erkekler için).
    “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kıl-
maya” diye niyet edilir ve “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp
eller bağlanır. Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir
sure okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır
ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek sec-
deye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ek-
ber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek
ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir.
“Allâhu Ekber” diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  İkinci Rekât
    Ayakta sırasıyla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ek-
ber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deni-
lir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kal-
kılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varı-
lır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek
oturulur. Oturuşta, Ettehiyyâtü, okunur. “Allâhu Ekber” diyerek ayağa
(üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  Üçüncü Rekât
  Ayakta Besmele ile Fâtiha okunur. “Allâhu Ekber” diyerek rükûa
varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü limen
hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
“Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-
âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine
“Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek oturulur. Oturuşta sı-
rasıyla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbenâ
Âtinâ... duaları okunur. Önce başı sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm
ve rahmetullâh” denir. Sonra başı sola çevirerek “Esselâmü aleyküm ve
rahmetullâh” denir.
  Bundan sonra, “Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm.
Tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm” denilir ve iki rekât sünnet kılınır.
  b) Akşam Namazının Sünnetinin Kılınışı
  Akşamın sünneti de sabah namazının sünneti gibidir, sadece niyeti
farklıdır.
  “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini
kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır
ve eller bağlanır ve sabahın sünneti gibi kılınır.
5. Yatsı Namazı
  Yatsı namazı dördü ilk sünnet, dördü farz ve ikisi de son sünnet
olmak üzere on rekâttır.
  a) Yatsı Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı
  Yatsının ilk sünneti de ikindinin sünneti gibi gayri müekked bir
sünnettir. Aradaki fark, niyetin değişik olmasıdır.
    “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının sünnetini
kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp
eller bağlanır ve aynen ikindinin sünneti gibi kılınır.
  b) Yatsı Namazının Farzının Kılınışı
  Yatsının farzı da öğlenin farzı gibidir. Aradaki fark niyetin değişik
olmasıdır.
  İkamet getirilir (erkekler için).
    “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının farzını kıl-
maya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp
eller bağlanır ve öğlenin farzı gibi kılınır.
  c) Yatsı Namazının Son Sünnetinin Kılınışı
  Yatsının son sünneti de sabahın sünneti gibidir. Sadece niyeti farklıdır.
  “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının son sün-
netini kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri
alınıp eller bağlanır ve sabahın sünneti gibi kılınır.

  J) Vitir Namazı
    Vitir namazı vacibdir. Yatsının vaktinde ve yatsı namazından sonra
kılınır. Üç rekât olan vitrin her rekâtında Fâtiha ve sure okunur. Bun-
dan başka üçüncü rekâtta sure okunduktan sonra eller kaldırılarak
“Allâhu Ekber” denilip bağlanır ve Kunut duası okunur, ondan sonra
rükûa varılır.
  Cemaatle kılarken imama uyan cemaat da Kunut duasını okur.
  Kunut duasını okuyamayan kimse, “Rabbenâ Âtinâ fi’d-dünya
haseneten ve fi’l-ahireti haseneten ve kınâ âzabe’n-nâr” veya üç kere
“Allahümmeğfirlî” okur yahut da üç kere “Ya Rabbi” der.
Üçüncü rekâtta Kunut duasını unutan rükûda veya rükûdan başı-
nı kaldırdıktan sonra hatırlarsa artık Kunut duasını okumaz, namazın
sonunda sehiv secdesi yapar. Eğer yanılarak rükûdan sonra Kunutu
okursa rükûu iade etmez, Namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Vitir
sadece Ramazan ayında cemaatle kılınır. Ramazan’dan başka zamanda
cemaatle kılınması mekruhtur.
  Cemaatle kılarken imamın peşindeki kimse, Kunut duasını bitir-
meden imam Kunutu tamamlayıp rükûa eğilse, eğer imama rükûda
yetişeceğine kanaat getirirse Kunutu tamamlar, yetişemeyeceğini an-
larsa Kunutu bırakıp imamla beraber rükûa varır.
  Vitir Namazı Şöyle Kılınır:
  Birinci Rekât
  “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin vitir namazını kılmaya” diye
niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır.
Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur.
“Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-
azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta
“Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır
ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek
secdeden kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa
secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ek-
ber” diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  İkinci Rekât
  Ayakta Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ekber” diyerek
rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denilir. “Semiallâhü
limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd”
denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne
Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeden kalkılıp otu-
rulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere
“Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek oturulur. Bu
oturuşta, Ettehiyyâtü, okunur. “Allâhu Ekber” diyerek ayağa (üçüncü
rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.
  Üçüncü Rekât
  Ayakta Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ekber” diye-
rek eller yukarıya kaldırılır ve tekrar bağlanır. Kunut Duaları okunur.
“Allâhu Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-
azîm” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta
“Rabbenâ leke’l-hamd” denilir. “Allâhu Ekber” diyerek secdeye varılır
ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diyerek
secdeden kalkılıp oturulur. Yine “Allâhu Ekber” diyerek ikinci defa
secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. “Allâhu Ek-
ber” diyerek oturulur. Otururken sırasıyla: Ettehiyyâtü, Allahümme
salli, Allahümme Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur. Önce başı
sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir. Sonra başı
sola çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denir.


Kaynak


Diyanet islam ilmihali

Print this item