Başağaçlı Raşit Tunca Forumu

Başağaçlı Raşit Tunca Forumu

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

News


 • "Vahdeti Vücud Meselesi" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi

  Namazda kelime-i şahadet ile Allah'ın Vahdet ini birliğini birlemek

  Buna evliya İzam demişler ki, namazda lisanını teke indir. kalbin ayrı elin ayrı konuşmasin, gözün ayrı olmasın. Aynen bu durum tören geçidinde trampet çalan gruptaki bir adamın, aynı anda trampet çalması, notaya uyması, grupla birlikte düzgün şekilde yürümesi, ve selam geçidi alanına Gelince, selam vermesi gibi, veya başka bir temsili

 • İbni Teymiyye (661 - 728 H.)


  İBNİ TEYMİYYE VE GÖRÜŞLERİ[1]

  İbni Teymiyye (661 - 728 H.)


  Hicri 668 yılında Harran´ı Şam´a bağlayan yoldan gidenler, bu yo­la koyulmuş olan büyük bir aile ile karşılaşırlardı. Bu aile, Harran´­dan ayrılmış, geceleri Şam´a doğru gidiyor, gündüzleri emin ve kuy­tu bir yere sığınıyordu. Bu aile. mensupları, gecenin karanlığında Tatarlar (Moğullar) ´in kılıçlarından kaçıyorlardı. Onlar ilim ve âlimlerin sığmağı
 • İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.)


  İMAM AHMED B. HANBEL VE MEZHEBİ[1]


  İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.)


  Hicri III. Asrın 18. yılında insanlar, hadîs dersinden, hadîsleri toplayıp müslümanlara neklederek sünnet fıkhım açıklamadan baş­ka bir işi olmayan yaşlı bir zat görüyorlardı. Fakat O, hakaret ve horluğa mârUz kalıyor; Bağdat´tan, elleri kelepçeli olarak ders mec­lisinden Uzaklaştırılıyor; sırtında simsiyah izler bırakan kırbaçların altında, Halife
 • İmam Şafiî (150 204h.)

  İMAM ŞAFİÎ ve MEZHEBİ[1]

  İmam Şafiî (150 204h.)

  Hicri II. asrın son yıllarında Beytullah´ı ziyarete gidenler, tavaf sırasında etrafa göz atınca, esmer benizli ve boyu Uzuna yakın bir delikanlı ile karşılaşır, genç ve yaşlı talebeleri onun etrafında hal-kalanmış görürdü. Bu delikanlı onlara, fakîh ve muhaddislerden dinlemeye alışık olmadıkları bir üslûpla şer´î hakîkatları anlatıyor­du. Irak gibi re´y fıkhının hâkim olduğu
 • İmam Mâlik(93 179 H.)

  İMAM MÂLİK ve MEZHEBİ[1]

  İmam Mâlik(93 179 H.)


  Irak´ta Küfe Mescidinde Ebu Hanife´nin ders halkaları vardı. Onun etrafını, metod ve istinbat ettiği fer´î fıkıh meselelerini gele­cek nesillere nakleden talebeleri sarmakta idi. Fıkhî görüşleri tale­beleri tarafından gelecek nesillere nakledilen en eski fakih, belki de odur. Buna muvazi olarak Medine´de de başka bir ders halkası var­dı. Bu halkayı başka bir İmam teşkil ediyor, onun etrafını
 • İmam Ebû Hanîfe (80 - 150 H.)

  İMAM EBÛ HANÎFE ve MEZHEBİ[1]

  İmam Ebû Hanîfe (80 - 150 H.)

  İslâm dini, Horasan ve İran´da yayıldı. Bütün Irak ve çevresini istilâ etti. Birçok büyük mevki´ ve asalet sahibi insanlar, bu istilâ sırasında müslumanlar tarafından esir edildi. îşte bu esirler arasın­da zengin, asalet sahibi ve Iran asıllı birisi vardı ki adı Zûtâ idi. îlk mücahit müslumanlar, büyüklükleri icabı, ellerine esir düşen insan­ları köle olarak
 • İmam Zeyd (80 122 H.)

  İMAM ZEYD ve MEZHEBİ[1]

  Hicrî birinci yüzyılın ikinci yarısının sonuna doğru Peygamber Şehrinde; kalbi İmanla dolu, nuru yüzünü heybet Ve celâl ile ay­dınlatan biri yaşıyordu. Bütün Medine onu seviyor, gelip geçenler onun adını ve üstünlüğünü anıyordu. O, mütevazı olduğu için yük­seliyor, insanlara kıymet verdiği için onlar da kendisini yüceltiyor, zayıfları sevdiği için de bütün insanlar onu seviyordu. Fakirlerin derdine

Recent Activities

 • RasitTunca -

  Posted the thread TASAVVUFi "Vahdeti Vücud Meselesi" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi.

  Thread
  Vahdeti%20V%C3%BCcud%20Meselesi%20-%20Bir%20Karoglan%20Ra%C5%9Fit%20Tunca%20Makalesi.png "Vahdeti Vücud Meselesi" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi Namazda kelime-i şahadet ile Allah'ın Vahdet ini birliğini birlemek Buna evliya İzam demişler ki,
 • RasitTunca -

  Posted the thread DiNi BiLGi İbni Teymiyye ve Görüşleri.

  Thread
  İbni Teymiyye (661 - 728 H.) İBNİ TEYMİYYE VE GÖRÜŞLERİ[1] İbni Teymiyye (661 - 728 H.) Hicri 668 yılında Harran´ı Şam´a bağlayan yoldan gidenler, bu yo­la koyulmuş olan büyük bir aile ile karşılaşırlardı. Bu aile,
 • RasitTunca -

  Posted the thread DiNi BiLGi İmam Ahmed B. Hanbel ve Mezhebi (Prof. Muhammed Ebu Zehra).

  Thread
  İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.) İMAM AHMED B. HANBEL VE MEZHEBİ[1] İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.) Hicri III. Asrın 18. yılında insanlar, hadîs dersinden, hadîsleri toplayıp müslümanlara neklederek sünnet fıkhım açıklamadan
 • RasitTunca -

  Posted the thread DiNi BiLGi İmam Şafiî ve Mezhebi (Prof. Muhammed Ebu Zehra).

  Thread
  İmam Şafiî (150 204h.) İMAM ŞAFİÎ ve MEZHEBİ[1] İmam Şafiî (150 204h.) Hicri II. asrın son yıllarında Beytullah´ı ziyarete gidenler, tavaf sırasında etrafa göz atınca, esmer benizli ve boyu Uzuna yakın bir delikanlı ile
 • RasitTunca -

  Posted the thread DiNi BiLGi İmam Mâlik ve Mezhebi (Prof. Muhammed Ebu Zehra).

  Thread
  İmam Mâlik(93 179 H.) İMAM MÂLİK ve MEZHEBİ[1] İmam Mâlik(93 179 H.) Irak´ta Küfe Mescidinde Ebu Hanife´nin ders halkaları vardı. Onun etrafını, metod ve istinbat ettiği fer´î fıkıh meselelerini gele­cek nesillere nakleden