Temettü Haccı Nasıl Yapılır?

  • DiNi BiLGi

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Temettü Haccı Nasıl Yapılır?   Temettü haccı nasıl yapılır

   Mikâttan önce:

   1- Tırnaklar kesilir.
   2- Koltuk altı ve kasık temizlenir.
   3- Gusledilir olmazsa abdest alınır.
   4- Erkek, ihramla örtünür.(Kadın elbisesini çıkarmaz)
   5- Baş açık ve ayaklar çıplak olur.

   Mikât sınırında:

   İhramın sünneti olarak iki rekat nafile namaz kılınır. Birinci rekatta Kâfirun, ikinci rekatta İhlas suresini okumak iyidir. Yalnız umre için niyet ve telbiye yapılır. Böylece ihrama girilmiş olunur.

   İhramdan sonra:

   İhramdan çıkıncaya kadar ihramlıya yasak olan işlerden sakınılır. Tekbir, tehlil, salevat-ı şerife ve telbiye söylenerek yola devam edilir.

   Mekke-i mükerremede:

   1- Gusledip veya abdest alıp Harem-i şerife giderek “kudum tavafı” yapılır. Bu sünnettir.
   2- Tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kılınır. Birinci rekatta Kâfirun, ikinci rekatta İhlas suresini okumak iyidir.
   3- Zemzem içilir, üstüne, başına dökmek iyi olur.
   4- Safâ ile Merve arasında umre’nin sa’yi yapılır. Sonra saçın en az dörtte biri veya tamamı kesilir yahut kısaltılır. Böylece ihramdan çıkılmış olur.
   5- İhramsız olarak Mekke’de kalınır. İstenildiği kadar “nafile tavaf” yapılabilir.

   Terviye günü [8 zilhicce]


   Terviye günü hac için niyet ve telbiye yaparak yeniden ihrama girilir. Sabah namazı mümkün olursa Mekke’de kılınıp Minâ’ya çıkılır. Arefe günü sabah namazını müteakip Arafata hareket edilir.

   Arefe günü [9 zilhicce]

   1- Her fırsatta telbiye, tesbih, tekbir, tehlil ve salevat okunur. [Hacılar, kendilerine, ana-baba ve bütün müslümanlara dua ederler.]
   2- Öğle ve ikindi namazları, öğle vaktinde cem-i takdim ile kılınır.
   3- Öğleden sonra vakfe yapılır.
   4- Güneş batmadan Arafat’tan ayrılmamalı. Güneş battıktan sonra, akşam namazı kılınmadan Müzdelifeye hareket edilir.
   5- Akşam ve yatsı namazları Müzdelife’de yatsı vaktinde cem-i tehir ile kılınır. Gece Müzdelife’de kalınır. Şeytan taşlamalarında kullanılacak taşlar toplanır.

   Bayramın birinci günü [10 zilhicce]

   Sabah namazı kılınınca, Müzdelife’de “Meş’aril haram’a gidilip orada vakfe yapılır. Ortalık ağarıp güneş doğmadan Minâ’ya hareket edilir.

   Minâ’da çadıra yerleştikten sonra:

   1- Akâbe cemresine [büyük şeytana] 7 taş atılır.
   2- Vacip olan şükür kurbanı kesilir. Kurbanlık hayvan bulunmaması veya alınamaması sebebiyle kesemiyeceği söz konusu olursa, Zilhiccenin dokuzuna kadar 3 gün ve bayramdan sonra 7 gün daha oruç tutması lazım olur. Hepsi 10 gün olur. Bu kalan 7 gün orucu, memleketine döndüğünde de tutabilir.
   3- Saçlar tamamen kesilir veya kısaltılır. Böylece ihramdan çıkılmış olur.

   Bayramın 2, 3 ve 4. günleri

   1- Bayramın ilk günü yapılmamışsa, ziyaret tavafı yapılır. [Ziyaret tavafını bayramın birinci günü yapmak daha faziletlidir.] Daha önce yapılmamışsa haccın sa’yi yapılır. Bunlar üçüncü günü güneş batıncaya kadar yapılmalıdır. Yapılmamışsa vacibi zamanında yapmadığı için ceza gerekir.
   2- Küçük, orta ve Akâbe Cemrelerine [üç şeytana] her gün yedişer taş atılır.

   Minâ’dan dönünce

   Veda Tavafı yapılır. Beytullaha karşı durup zemzem içilir. Yüz ve baş yıkanır. Sonra imkan bulunursa Kâbe-i şerifin yüksek eşiği öpülür.