Kategori: ASHABI KiRAM

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Allah’ın Dostunun Dostu

Allah’ın Dostunun Dostu:Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Lât, Menat ve Uzza’nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı…Güneşin yaktığı…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu Fetih, Hicreti Zafer, Yöneticiliği Rahmet

Hz. Ömer (r.a.):“Müslüman Oluşu Fetih, Hicreti Zafer, Yöneticiliği Rahmet” Mekke’de zorlu geçen günlerdi. Allah Resûlü peygamberlikle görevlendirildiği…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Hz. Osman (r.a.) İki Nur Sahibi Hayırlı Eş

İki Nur Sahibi Hayırlı Eş:Hz. Osman (r.a.) İslam’a gönül veren Mekkelilerin vatanlarını terk etmelerinin üzerinden iki yıl…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Ali (r.a.) Hâne-i Saâdetin Kahraman Sakini

Hâne-i Saâdetin Kahraman Sakini:Ali (r.a.) Yeryüzünün en saadetli hanesi… Kâinatın Efendisi’nin sakini olduğu hane, hâne-i saâdet… Ve…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Hz. Hatice (r.a.) Hâne-i Saâdetin Unutulmaz Hanımefendisi

Hâne-i Saâdetin Unutulmaz Hanımefendisi:Hz. Hatice (r.a.) 556 yılında, Kureyş Kabilesi’nin önde gelen isimlerinden Huveylid’in kızı olarak Mekke’de…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Fâtıma bint Resûlullah (r.a.) Babasının Annesi

Babasının Annesi:Fâtıma bint Resûlullah (r.a.) Risaletten yaklaşık bir yıl önceydi. Zeyneb, Rukiyye ve Ümmü Külsûm’un ardından Muhammedü’l-Emîn,…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Hz. Âişe (r.a.) Resûlullah’ın Sevgilisi

Resûlullah’ın Sevgilisi:Hz. Âişe (r.a.) O zamanlar evlerde kandiller yoktu. Ay ışığı sızardı küçük pencerelerden… Damlardı ayın şavkı…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Ümmü Seleme (r.a.) İslam’a Adanmış Bir Ömür

İslam’a Adanmış Bir Ömür:Ümmü Seleme (r.a.) “Kimin başına bir musibet gelir de Allah Teâlâ’nın emrettiği gibi ‘Biz…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Safiyye bint Huyey (r.a.) Eşi Muhammed, Babası Harun, Amcası Musa

Eşi Muhammed,Babası Harun,Amcası Musa:Safiyye bint Huyey (r.a.) Allah Resûlü’nün Medine’ye hicretinin ardından şehrin eski sakinlerinden olan Yahudiler…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Zeyneb bint Cahş (r.a.) Resûlullah’a En Çabuk Kavuşan Kıymetli Validemiz

Resûlullah’a En Çabuk KavuşanKıymetli Validemiz:Zeyneb bint Cahş (r.a.) Allah Resûlü’nü kaybetmenin hüznüyle doluydu yürekler. Hane-i saadette de…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Cafer b. Ebû Tâlib (r.a.) Zü’l-hicreteyn

Zü’l-hicreteyn:Cafer b. Ebû Tâlib (r.a.) Habeşistan’da, ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah sizin için bu…

Posted in ASHABI KiRAM DiN BÜYÜKLERi

Bilâl-i Habeşî (r.a.) Sesiyle Karanlıkları Aydınlatan Sahabi

Sesiyle KaranlıklarıAydınlatan Sahabi:Bilâl-i Habeşî (r.a.) Taşların dahi dayanamayıp kapkara kesildiği çöl sıcağı öğle vakitlerinde dayanılmaz bir hal…